کارگزاری شرکت های دانش بنیان

پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، به دستور رییس جمهور، کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های و موسسات دانش بنیان تشکیل و معاون علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان رییس این کارگروه منصوب شد.

 

با توجه به رویکرد کارگروه برای واگذاری امور اجرایی به دستگاه های اجرایی و تخصصی و به منظور رعایت ملاحظات امنیتی و جلوگیری از افشای اطلاعات شرکت های همکار مرکز سمتا را به عنوان کارگزار ویژه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان تعیین گردید.

 

بر این اساس، کمیته ای مرکب از افراد متخصص و توانمند در مرکز سمتا تشکیل گردید که این کمیته وظیفه ارزیابی شرکت های دانش بنیان همکار را به عهده دارد.

 

چنانچه شرکت های مذکور مورد تایید این کارگزاری قرار گیرند جهت استفاده از تسهیلات و امتیازات ویژه شرکت های دانش بنیان به معاونت علمی و ریاست جمهوری معرفی می گردند.

 

شرکت های دانش بنیان می توانند لوح فشرده فرم های مربوط را از مرکز سمتا یا وب سایت این مجموعه دریافت نموده و با مطالعه و بررسی محتویات آن، مستندات در خواستی را به دقت تکمیل و جهت ارزیابی و سیر مراحل تصویب به مرکز سمتا ارسال نمایند.