اطلاعیه های سایت

دوشنبه ، ۲۲ آذر ۱۳۹۵
طبق تفاهم صورت گرفته با مؤسسه مالی و اعتباری کوثر، شرکت های دارای پروانه همکاری معتبر سمتا، می توانند از تسهیلات مؤسسه مالی و اعتباری کوثر استفاده نمایند.   اخذ وام تا سقف ۲۰۰ میلیارد ريال، در مدت زمان کوتاه و بدون ضبط سپرده از محل تسهیلات. نرخ تسهیلات بر اساس ضوابط بانک مرکزی و توافقی می باشد. مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات، بر اساس دستورالعمل مؤسسه کوثر ( همانند دیگر افراد و شرکت های خصوصی) می باشد.  
دوشنبه ، ۲۲ آذر ۱۳۹۵
با توجه به انعقاد تفاهم نامه با مؤسسه مالی و اعتباری کوثر، شرکت های همکار می توانند با در دست داشتن پروانه همکاری سمتا، جهت اخذ ضمانت نامه اداری به شعبه های مؤسسه کوثر (بویژه شعبه خیابان شهید لنگری)مراجعه نمایند.
شنبه ، ۱۳ آذر ۱۳۹۵
انجام حسابرسی مالی و مالیاتی برابر استانداردهای حرفه ای توسط مؤسسات وابسته به سازمان حسابرسی در کوهتاترین زمان ممکن و با ۲۰% تخفیف نسبت به نرخ دیگر مؤسسات حسابرسی یا نرخ حسابرسی سال گذشته همان شرکت.
شنبه ، ۱۳ آذر ۱۳۹۵
بیمه های مهندسی: با اعمال ۲۰% تخفیف نسبت به قیمت های ارائه شده توسط سایر شرکت های بیمه گر بیمه های مسئولیت: با اعمال ۲۰% تخفیف نسبت به قیمت های ارائه شده توسط سایر شرکت های بیمه گر بیمه عمر و حوادث کارکنان و خانواده: مطابق با تعرفه های ویژه سهامداران بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری: مطابق با تعرفه های ویژه سهامداران بیمه نامه مکمل درمانی کارکنان: مطابق با تعرفه های ویژه سهامداران بیمه نامه های وکالت: نرخ این بیمه نامه با توجه به شرایط و توافقات...
شنبه ، ۱۳ آذر ۱۳۹۵
شرایط بهره مندی:   شرکت های دانش بنیان همکار بازاریابی و صادرات توسط مرکز صادرات بازاریابی و صادرات، توسط شرکت تولید کننده

صفحه