اطلاعیه های سایت

شنبه ، ۱۳ آذر ۱۳۹۵
شرایط ارائه خدمات: شرکت های دانش بنیان شرکت های صنعتی - تولیدی و تحقیقاتیA و B سمتا داشتن قراردادهای جاری با سازمان های تابعه
شنبه ، ۱۳ آذر ۱۳۹۵
شرکت هایی که مطابق با الزامات ارائه شده در قسمت کارگزاری شرکت های دانش بنیان، حائز شرایط دانش بنیان می باشد به مرکز سمتا (واحد ارزیابی شرکت های دانش بنیان) مراجعه نمایند.
شنبه ، ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
شرکت ها و کارگاه هایی که با توجه به ارتقاء ظرفیت ها و زیر ساخت های فنی، تجهیزاتی و دانشی و .... در خواست ارتقاء رتبه دارند، باید در خواست خود را به سازمان همکار ارائه دهند.
شنبه ، ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
بهره گیری از نخبگان و استعدادهای برتر   وظیفه ارائه خدماتِ بازرگانی به شبکه همکاران   حمایت های صادراتی از شبکه همکاران   تسهیلات مؤسسه اعتباری کوثر   ارائه تسهیلات خدمات بیمه ای کوثر  

صفحه